Syntelos verleent ondersteuning bij de uitvoering van complexe IT-integratieprojecten en de toepassing van nieuwe IT-technologieën.

 

 

Binnen Syntelos karakteriseren we ons door een "get-the-job-done" aanpak.

We kiezen voor een integrale benadering, door samen met de opdrachtgever de kritische succesfactoren te onderkennen en het project in te richten op die factoren. Om een gezonde projectsituatie te bereiken wordt gezocht naar een evenwichtige verhouding tussen functionaliteit, kwaliteit en time-to-market, naast factoren zoals draagvlak en gebruikersbetrokkenheid. Techniek is hierbij een middel om de gestelde doelen te bereiken.

Syntelos B.V.
Reigerlaan 2
3721 CT Bilthoven

tel: 030-229 4600
E:mail info@syntelos.nl